Huis & Hypotheek


Bestaand registergoed

Contactpersonen: Wijtze van der Molen, Gerda van Oosten-Wiersma, mr. Sijtze Hellema

Wie een huis of een appartement koopt of verkoopt doet er verstandig aan om tijdig de notaris te raadplegen.
 


Hypotheekakten

Contactpersonen: Wijtze van der Molen, Gerda van Oosten-Wiersma

Voor de financiering sluit een koper in de meeste gevallen een lening af bij de bank, een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds. Het huis wordt dan als onderpand aan de financierder gegeven, de hypotheek. De notaris zorgt voor het opstellen van de hypotheekakte en zorgt voor de financiële afwikkeling van de overdracht. Na het passeren van de akte, ontvangt u een afschrift van de akte. De notaris zorgt ervoor dat de desbetreffende instanties op de hoogte worden gesteld van de overdracht. Bij de aankoop van een appartement is het van groot belang dat u zich op de hoogte stelt van ondermeer het splitsingsreglement, de hoogte van de servicekosten, het reservefonds, de gebruiksvoorschriften en de Vereniging van Eigenaren.
 


Voorlopige koopakten

Akten van levering
Contactpersonen: Wijtze van der Molen, Gerda van Oosten-Wiersma

Koper en verkoper kunnen bij de notaris terecht voor zowel een advies als voor het opmaken van de voorlopige koopakte. In deze voorlopige (maar wel bindende) koopakte worden alle afspraken tussen verkoper en koper vastgelegd. Later zorgt de notaris voor de akte van levering. Deze akte verschaft de koper de eigendom van de woning. De leveringsakte wordt ingeschreven bij het Kadaster.
 


Bijzonder registergoed

Contactpersonen: Wijtze van der Molen, Gerda van Oosten-Wiersma, mr. Sijtze Hellema

Onder bijzonder registergoed wordt onder meer verstaan: de overdracht van een (agrarische) onderneming, van een bedrijfsgebouw, van een perceel bouwgrond dat bestemd is voor nieuwbouw of de doorverkoop van een registergoed. Vaak komen daarbij ingewikkelde juridische en fiscale aspecten aan de orde. Is er omzetbelasting verschuldigd, of overdrachtsbelasting of beide? Wat is de beste oplossing? De notaris kan u hierover adviseren. Ook over de overdracht van de ouderlijke woning aan kinderen, met als doel het matigen van successierecht kan de notaris u adviseren. Hij kan u informeren over de gevolgen voor de Inkomstenbelasting (het boxensysteem).
 


Splitsingen appartementen en recreatieprojecten

Contactpersoon: Wijtze van der Molen, mr. Sijtze Hellema

Hellema Notarissen is tevens gespecialiseerd in juridische advisering en begeleiding van nieuwbouwprojecten. Een belangrijk onderdeel van onze adviezen en begeleiding betreft appartementencomplexen, zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bouw. In een markt die vraagt om een specialistische, maar vaak ook praktische benadering van juridische problemen die rondom een splitsing kunnen spelen, heeft Hellema Notarissen sinds jaren bewezen ook een betrouwbare partner te zijn. Voor vragen omtrent splitsingen en alle daarbij komende juridische aspecten, kunt u contact opnemen met dhr. Wijtze van der Molen.
 


Nieuwbouwprojecten

Contactpersonen: Wijtze van der Molen, mr. Sijtze Hellema

Anders dan bij aankoop van een bestaand registergoed wordt bij de aankoop van een bouwkavel niet alleen een voorlopige koopovereenkomst gesloten, maar ook een aannemingsovereenkomst. Deze worden samen in één overeenkomst vastgelegd: de koop-/aannemingsovereenkomst. Bij de koop-/aannemingsovereenkomst horen algemene voorwaarden. De notaris kan u informeren over deze voorwaarden en alle bijkomende, veelal ingewikkelde aspecten, zoals de waarborgsom, het bouwdepot, de opleveringsregeling, de bouwtermijnen, de bouwrente en de juridische en fiscale gevolgen bij een eventuele doorverkoop. De notaris is geen verlengstuk van de bouwer, maar is onpartijdig. Hij behartigt de belangen van zowel de bouwer als van de koper.