Kavelruil & Agrarisch


Contactpersoon: Gerda van Oosten-Wiersma

De agrarische problematiek vereist een bijzondere deskundigheid. Het is een terrein dat volop in beweging is. Ons kantoor kan u adviseren en begeleiden onder meer op het gebied van overdrachten van land, agrarische bedrijfsoverdrachten, pachtzaken ruilverkavelingen.