Schenken & Vermogen


Vrijstellingen voor schenken 2013
De tarieven en vrijstellingen in de Successiewet worden jaarlijks aangepast aan de inflatie. Hieronder vindt u de cijfers die gelden vanaf 1 januari 2013.

Overzicht vrijstellingen voor schenken 2013 

Kinderen (jaarlijks)

€5.141

 

Kinderen

€24.676

Eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar

Kinderen

€51.407

Extra verhoging eigen woning/studie, in principe voor aankoop maar wordt nu ruimer uitgelegd.

Kinderen

€26.732

Overgangsregel voor eigen woning

Overige verkrijger

€2.057

 
Er is een overgangsregeling. Als vóór 1 januari 2010 gebruik gemaakt is van de eenmalige verhoogde vrijstelling, mag het aanvullende bedrag voor de eigen woning nog vrijgesteld worden geschonken. De extra verhoogde vrijstelling voor aankoop van een huis geldt ook als niet een bedrag maar een woning wordt geschonken.

Schenken 2013 en vrijstellingen

Voor de schenkbelasting gelden vrijstellingen. Als u meer schenkt dan de vrijstelling, moet de ontvanger schenkbelasting betalen. Wilt u een schenking doen aan uw kinderen? Elk jaar mag u tot een bepaald bedrag belastingvrij schenken. U kunt als schenker ervoor kiezen om zelf schenkbelasting te betalen. Daardoor hoeft degene aan wie u een schenking doet geen schenkbelasting te betalen.

Schenkingen aan goede doelen mag u aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

U mag aan uw kinderen en pleegkinderen elk jaar een bedrag belastingvrij schenken. Voor 2013 is dit €5.141. Dit bedrag geldt per kind.


Eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen vanaf 18 tot 40 jaar

Is uw kind tussen de 18 en 40 jaar? Dan mag u uw kind in 1 jaar maximaal €24.676 belastingvrij schenken. U mag maar 1 keer gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling. Deze regeling geldt ook voor kinderen die ouder zijn dan 40 jaar maar een partner hebben die jonger is dan 40 jaar.

Vrijstelling voor financiering van een studie of woning. De eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 40 jaar kan verhoogd worden tot
€51.407. Dit kan als uw kind het geld gebruikt:
- om een dure studie te betalen
- om een eigen woning te verwerven of voor kosten voor de eigen woning die uw kind daarna heeft gemaakt


Overzicht vrijstellingen voor erven 2013 

Partner

€616.880

 

Invalide kind

€58.604

 

Kind

€19.535

 

Kleinkind

€19.535

 

Ouder

€46.266

 

Overige verkrijgers

€2.057

 

De vrijstelling geldt ook als meer wordt verkregen dan het bedrag van de vrijstelling. Als een partner in 2013 bijvoorbeeld €716.880 uit de nalatenschap van een erflater verkrijgt, is de vrijstelling van €616.880 van toepassing en wordt slechts een verkrijging van €100.000 in de heffing betrokken.

Overzicht tarievenschijven voor schenk- en erfbelasting na aftrek vrijstelling 2013

Gedeelte van de
belaste verkrijging

Tariefgroep 1
(partners en kinderen)

Tariefgroep 1a
(kleinkinderen)

Tariefgroep 2
(overige verkrijgers)

€0 - €118.254

10%

18%

30%

€118.254 en hoger

20%

36%

40%